Vyberte stránku

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížím, jakým způsobem a za jakým účelem zpracovávám vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé.

Kdo je správcem vašich údajů a poskytovatelem služeb?

Správce a poskytovatel služeb je Vlastimil Vaněk, se sídlem Ortenova 78, 284 01 Kutná Hora, zapsána u úřad příslušného podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kutná Hora (dále jen „Vlastimil Vaněk„) za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetové stánky masse.cz vydává tyto podmínky Ochrany osobních údajů.

Jaké údaje jako správce zpracovávám?

V rámci mých webových stránek zpracovávám údaje, které mi můžete poskytnout v rámci objednání služeb, vyplnění formuláře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracování následujících údajů.

Vyplnění formuláře/objednání služeb

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa

Za jakým účelem zmíněné údaje spravuji a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďuji za účelem možnosti využívat mé služby a případně vás informovat o novinkách.

Vyplnění formuláře pro kontaktování – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravuji pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Vlastimil Vaněk shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány výše, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění nabízených služeb provozovatele, pro rozvoj nabízených služeb, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vlastimil Vaněk neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržuji Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí mnou nabízených služeb nebo produktu, o kterou byl aktivně projevený zájem ze strany zákazníka.
 • Plnění právních povinností, které pro mě vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak chráním vaše údaje?

Veškeré osobní údaje, které zpracovávám, se snažím v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezuji jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterému jste udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále mé webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (odesílání v rámci formuláře apod.)

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Vlastimil Vaněk se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná výše poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stránkami masse.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. Vlastimil Vaněk se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Politika cookies

Stejně jako všechny ostatní profesionální weby, používají naše webové stránky tzv. soubory cookie, které mají za úkol zlepšovat uživatelské prostředí. Pokud nevíte, co je soubor cookie a jak je používán, přečtěte si prosím následující odstavce. Věříme, že zde naleznete odpovědi na všechny otázky ohledně cookies.

Co je cookie?

Cookie je malý textový soubor, který se automaticky ukládá ve vašem počítači nebo jiném zařízení, navštívíte-li webovou stránku používající cookies. Soubory cookies fungují jako spolehlivý mechanismus pro zapamatování webových aktivit uživatelů a poskytují majitelům webových stránek informace k vylepšení funkčnosti stránek (obsah, rozvržení), dle preferencí daného uživatele.

Používané typy cookies:

Podle délky ukládání:

 • dočasné cookies – jsou automaticky vymazány po zavření prohlížeče,
 • trvalé cookies – pokud je uživatel manuálně nevymaže, zůstávají uloženy v jeho počítači nebo jiném zařízení (může se jednat o několik měsíců až let).

Podle majitele souborů cookies:

 • cookies vlastníka stránek – tyto cookies nastaví webový server navštívené stránky a sdílí stejnou doménu,
 • cookies třetích stran – jsou uloženy jinou doménou do domény navštívené stránky. Toto může nastat, pokud webová stránka odkazuje na soubor umístěný mimo její doménu.

Pomocí nástrojů Google (Analytics, Tag Manager, WebmasterTools) generujeme anonymní statistiky o chování uživatelů na našich webových stránkách, aniž bychom je osobně identifikovali.

Využíváme také technologii třetí strany, která nám umožňuje zvyšovat komfort uživatelů našich stránek. Tyto nástroje třetích stran můžete najít v tlačítkách sdílení na sociálních sítích (AddToAny), které umožňují rychlé sdílení informací na vašem sociálním profilu, pokud jste k němu přihlášeni; dále pak v obsahu sociálních sítí, videích na YouTube nebo interaktivních mapách (Google Maps, Snazzy Maps), odebíraném newsletteru (MailChimp). Další informace o souborech cookie používaných nejběžnějšími sociálními platformami: FacebookLinkedInTwitterYouTube, Google plus and mapsInstagram atd.).

Jak spravovat/zkontrolovat nastavení cookies

Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit, nebo soubory úplně vymazat. Postup závisí na typu vašeho prohlížeče:

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera browser

Můžete také blokovat soubory cookies úplně, ale je třeba si uvědomit, že odmítnutí cookies může mít za následek ztrátu určitých funkcionalit webových stránek (nejen těchto, ale též mnoha dalších, které navštívíte). Proto je doporučováno, aby cookies nebyly zcela blokovány.